schobl logo graphic onlywebsiteWat is de Schobl?

De Schobl is een lijst voor leerkrachten en specialisten om het sociaal emotionele gedrag van leerlingen te beoordelen.

De lijst bestaat uit uitspraken over het dagelijkse doen en laten van leerlingen in de klas en op school. Aan de hand daarvan kan de leerkracht systematisch en efficiënt schoolgedrag beoordelen. De beproefde en wetenschappelijk onderbouwde vormgeving resulteert in een helder, accuraat en betrouwbaar beeld van het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling en signaleert vroegtijdig hulpvragen. Daarmee geeft de Schobl een waardevolle aanvulling op gangbare rapportage methodieken in het onderwijs.

De Schobl (Schoolgedrag Beoordelingslijst) is gebaseerd op het proefschrift van J.N. Zaal (1978) en voor het eerst gepubliceerd in 1981 (Dr. J.N. Zaal, Wolters-Noordhoff Groningen). In 1993 volgde een revisie en hernormering met uitgebreide gegevens over de relatie tussen schoolgedrag,  intelligentie (Rakit) en schoolprestaties w.o. Citotoetsen (Bleichrodt, N., Resing, W.M., Zaal, J.N. Beoordeling van Schoolgedrag. Schobl-R, Swets & Zeitlinger, Lisse, 1993).

In 2010 zijn de auteursrechten van de Schobl-R overgegaan naar Zaal en kon in 2012 de papieren versie vervangen worden door de huidige internetversie onder de titel Schobl.nl uitgegeven door Vitaminus4ontwikkeling, Nijmegen. Daarmee kwam een eind aan bewerkelijke en omslachtige scorings- en normeringsprocedures en kreeg de gebruiker na het beoordelen automatisch de uitslag  gerapporteerd in de vorm van een  overzichtelijk staafdiagram aangevuld met uitspraken met een extreme score.

De Schobl.nl is echter meer dan de internetversie van Schobl-R. De auteur heeft dankbaar gebruikmakend van de basisgegevens uit 1993 twee nieuwe vormen toegevoegd: de Schobl Kort en de Schobl Compleet.

 

Wat meet de Schobl Compleet?

De Schobl Compleet geeft de vier factorschalen van sociaal emotioneel gedrag (Extraversie, Werkhouding, Aangenaam gedrag en Emotionaliteit) en per factor de onderliggende gedragsschalen (Op de voorgrond, Vrijpostig, Bazig, Zelfverzekerd, Gedisciplineerd, Geconcentreerd, Ambitieus, Van op aan, Voorkomend, Onzelfzuchtig, Meevoelend, Gemoedelijk, Onverstoorbaar, Onbewogen).

schobl compleet grafiek voorbeeld

 

Welke versies van Schobl zijn beschikbaar?

Schobl Kort: 20 items geven een score op Vrijmoedigheid, Werkhouding, Sociale omgang en Emotionaliteit. Bedoeld voor periodiek gebruik door een leerkracht.

Schobl Compleet: 73 items geven een score op de vier factorschalen en 14 gedragschalen. Bedoelt voor leerkracht, zorgcoördinator en specialist.

Schobl-R: bestaat uit een A en B versie elk bestaande uit 52 verschillende uitspraken en geeft een score op de factorschalen. Bij afname van zowel vorm A  als vorm B kunnen ook de scores op 13 gedragschalen worden berekend en gerapporteerd.