schobl logo graphic onlywebsiteWat is de Schobl?

De Schobl is een lijst voor leerkrachten en specialisten om het sociaal emotionele gedrag van leerlingente beoordelen.

De lijst bestaat uitspraken over het dagelijkse doen en laten van leerlingen in de klas. Aan de hand daarvan kan de leerkracht systematisch en efficiënt schoolgedrag beoordelen. De beproefde en wetenschappelijk onderbouwde vormgeving resulteert in een helder, accuraat en betrouwbaar beeld van het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling en signaleert vroegtijdig hulpvragen. Daarmee geeft de Schobl.nl een waardevolle aanvulling op gangbare rapportage methodieken in het onderwijs.

Schobl.nl is de internetversie van Schobl-R

 

Wat meet de Schobl?

De Schobl geeft de vier factorschalen van sociaal emotioneel gedrag (Extraversie, Werkhouding, Aangenaam gedrag en Emotionaliteit) en de onderliggende gedragsschalen (Op de voorgrond, Vrijpostig, Bazig, Zelfverzekerd, Gedisciplineerd, Geconcentreerd, Ambitieus, Van op aan, Voorkomend, Onzelfzuchtig, Meevoelend, Gemoedelijk, Onverstoorbaar, Onbewogen).

schobl compleet grafiek voorbeeld

 

Welke versies van Schobl zijn beschikbaar?

Schobl Kort: 20 items geven een score op Vrijmoedigheid, Werkhouding, Sociale omgang en Emotionaliteit. Bedoelt voor periodiek gebruik door een leerkracht.

Schobl Compleet: 73 items geven een score op de vier factorschalen en 14 gedragschalen. Bedoelt voor leerkracht, zorgcoördinator en specialist.

Schobl-R: bestaat uit een A en B versie en geeft een score op de factorschalen. Bij afname van A plus B worden ook de gedragschalen gerapporteerd. Is vervangen door de Schobl Compleet.