Author: Jac

Kiezen van een willekeurige leerling

Posted by in Uncategorized, on 23-05-2014

Voor een vergelijkingsonderzoek of het verzamelen van normgegevens is het essentieel om een willekeurige leerling te nemen. Een praktische werkwijze is de datum van afname te laten bepalen welke leerling gekozen wordt. Bijvoorbeeld: op de 10e kies je de tiende leerling van de groepslijst. Is de groep kleiner dan gebruik je de maand van afname […]

Eindspurt normering

Posted by in Uncategorized, on 10-05-2014

  Uitnodiging normering Schobl Compleet Bestemd voor leerkrachten in het regulier basis- en het voortgezet onderwijs Middels deze uitnodiging hopen wij u te motiveren voor deelname aan een eenmalig en kort onderzoek gericht op het verbeteren van de wetenschappelijke kwaliteit van de Schoolgedrag Beoordelingslijst (Schobl.nl). Uw hulp is daarbij onmisbaar. Dit onderzoek wordt gesteund door […]

Betekenis (factoriäle validiteit) van de Schobl Compleet voor 10-18 jarige in het V.S.O.

Posted by in Uncategorized, on 22-09-2013

Schobl Compleet voor 10-19 jarigen Samenvatting: De nieuwe versies van de Schobl (Kort en Compleet) zijn het afgelopen half jaar een kleine 1000 keer ingevuld, daarvan is de Schobl Compleetmeer dan 450 keer gebruikt, waaronder ruim 200 maal voor leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Van deze groep zijn de gegevens onderzocht en de resultaten […]

NORMEN 2013 ongewijzigd

Posted by in Uncategorized, on 10-05-2013

Normen schobl compleet 2013 blijven grotendeels binnen de marges van de bestaande normen! Dankzij de medewerking van tal van leerkrachten verspreid over heel Nederland hebben we een eerste indruk van nieuwe normen van de Schobl compleet voor 2013. Voor de factorschalen blijven de gemiddelde scores binnen de marges van de normen uit 1990, met uitzondering […]

Betrouwbaarheid en validiteit van Schobl Kort en Compleet

Posted by in Factor- en gedragsschalen, Normen, Onderzoek en analyse, on 05-09-2012

Samenvatting De resultaten van de verschillende analyses overziende is de conclusie gerechtvaardigd dat de factor en gedragsschalen van de nieuwe Schobl versies het sociaal-emotioneel schoolgedrag volledig en in al zijn nuances weergeven. De correlaties tussen de factorschalen oud en nieuw zijn voldoende hoog om te mogen spreken van gelijkwaardige schalen zowel wat betreft betrouwbaarheid als […]

Psychologische betekenis van schoolgedrag

Posted by in Advertorial, on 27-06-2012

Schobl.nl vergroot je inzicht in de psychologische betekenis van het gedrag van leerlingen. Gedrag dat op het eerste zicht met elkaar overeen lijkt te komen, blijkt opvallend te verschillen in hun psychologische betekenis. Neem de twee volgende uitspraken: Doet bij de minste moeilijkheid een beroep op anderen – gaat moeilijkste werkjes in zijn eentje te […]

Schoolgedrag, schoolprestaties en de CITO toets

Posted by in Onderzoek en analyse, on 27-06-2012

1. Inleiding Leerlingen met een goede Werkhouding halen betere schoolprestaties en presteren beter op de Cito-toets. Voor leerlingen in de hogere groepen is de correlatie met schoolprestatie .54-.57. Maar ook factoren als Vrijmoedigheid, Sociale omgang en Emotionele stevigheid doen er toe. Als alle aspecten van sociaal-emotioneel gedrag worden meegenomen ligt die samenhang boven de .60. […]

Vergelijking Schobl normen 1978-1993

Posted by in Normen, on 27-06-2012

1. Inleiding Er is in de afgelopen 20 jaar veel veranderd in het Nederlands onderwijs. Het kan haast niet anders of dat moet zijn effect hebben op hoe kinderen zich op school gedragen en anders is er in de maatschappij en in het bijzonder het gezin wel zoveel veranderd, dat langs die weg effecten op […]