Beschikbare lijsten

 

 

Schobl Kort

Verkorte vorm voor gebruik door leerkrachten (GRATIS)

De lijst bestaat uit 20 uitspraken en is ideaal voor het periodiek gebruik door leerkrachten om een beeld te krijgen van het sociaal emotioneel functioneren van alle leerlingen. De lijst is een zorgvuldig geconstrueerde replica van de volledige lijst. Het rapport geeft de gemiddelde score voor de vier factorschalen (Vrijmoedigheid, Werkhouding, Sociale omgang en Emotionaliteit) en de score op de afzonderlijke items gegroepeerd per schaal. Lees meer over factorschalen.

 

Schobl Compleet

Complete vorm met Factorschalen en Gedragscompetenties voor gebruik door leerkrachten en specialisten

De gecombineerde vorm is een combinatie van de parallelvormen A en B en bestaat uit 73 uitspraken, die op een zorgvuldige wetenschappelijke manier zijn gekozen uit de volledige verzameling uitspraken van de Schobl-R. Het rapport geeft naast de score op vier factorschalen ook de score op 14 gedragsschalen gegroepeerd per factorschaal. Deze compacte vorm is vooral bedoeld voor leerkracht en specialisten die een uitgebreid en zeer betrouwbaar beeld nodig hebben van het functioneren van enkele specifieke leerlingen. Lees meer over factor- en gedragsschalen

 

Schobl R

De parallel vormen A en B van de Schobl-R (€ 7,50).

De Schobl.nl is de internetversie van de Schobl-R. Deze versie bestaat uit twee afzonderlijke parallelle (gelijkwaardige) vormen: vorm A en vorm B. Deze vormen geven een uiterst betrouwbaar beeld van de vier factorschalen (Extraversie, Werkhouding, Aangenaam gedrag en Emotionele Stabiliteit). De parallel vormen stellen de specialistische onderzoeker in staat bij herhaald onderzoek een methodologisch verantwoorde metingen te verkrijgen van verandering in het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling. Bovendien geeft een gecombineerde afname ook de score op 13 gedragsschalen. Afzonderlijke normen voor jongens en meisjes zijn beschikbaar. NIEUW is de Schobl C, de complete versie, die vorm A en B combineert in één vorm. Nieuw zijn ook de algemene normen voor alle vormen. De Schobl A, B, of A+B kan afgenomen worden na registreren en betalen. Lees meer over algemene normen