Betekenis van de cijferschalen van de schobl (kort, compleet en schobl-R)

Posted by in Uncategorized, on 23-05-2014

Bij de rapportage van de beoordelingsresultaten is gekozen voor twee type cijferschalen. De uitslag op de vier z.g. factorschalen loopt van een score van 1-19. Die op de gedragsschalen en schalen van de Schobl kort loopt van 1-9. Deze scores zijn gebaseerd op een normaal verdeling. De betekenis van de scores kan worden beschreven door aan te geven hoeveel leerlingen in een landelijke steekproef een vergelijkbare score hebben gekregen.

Voor de schaal 1-19 is deze betekenis als volgt:

10: de gemiddelde beoordeling van een landelijke groep leerlingen van de basisschool. Ongeveer 63% kreeg deze of een hogere beoordeling en 37% een lagere.

8-9 en 11-12: onder respectievelijk boven gemiddeld. 20% van de leerlingen scoort lager dan wel heeft een hogere beoordeling.

6-7 en 13-14: ver onder respectievelijk ver boven het gemiddelde. 10% krijgt een lagere dan wel een hogere beoordeling.

4-5 en 15-16: zeer ver onder dan wel zeer ver boven het gemiddelde. 2,4% van de leerlingen heeft een lagere dan wel hogere beoordeling

1-3 en 17-19: minimale dan wel maximale beoordeling. De leerling behoort tot de 2,4% met laagste dan wel hoogste beoordeling op deze schaal.

De betekenis van de scores op de schaal van 1-9 is vergelijkbaar. Hier is het gemiddelde een score van 5.

5: de gemiddelde beoordeling van een landelijke groep leerlingen van de basisschool. 60% kreeg deze of een hogere beoordeling, 40% een lagere op deze schaal.
4 en 6: onder respectievelijk boven gemiddeld. 22% van de leerlingen scoort lager dan wel heeft een hogere beoordeling.
3 en 7: ver onder respectievelijk ver boven het gemiddelde. 10% krijgt een lagere dan wel een hogere beoordeling.
2 en 8: zeer ver onder dan wel zeer ver boven het gemiddelde. 4% van de leerlingen heeft een lagere dan wel hogere
beoordeling
1 en 9: minimale dan wel maximale beoordeling. De leerling behoort tot de 4% met laagste dan wel hoogste beoordeling
op deze schaal.