Category: Normen.

Betrouwbaarheid en validiteit van Schobl Kort en Compleet

Posted by in Factor- en gedragsschalen, Normen, Onderzoek en analyse, on 05-09-2012

Samenvatting De resultaten van de verschillende analyses overziende is de conclusie gerechtvaardigd dat de factor en gedragsschalen van de nieuwe Schobl versies het sociaal-emotioneel schoolgedrag volledig en in al zijn nuances weergeven. De correlaties tussen de factorschalen oud en nieuw zijn voldoende hoog om te mogen spreken van gelijkwaardige schalen zowel wat betreft betrouwbaarheid als […]

Vergelijking Schobl normen 1978-1993

Posted by in Normen, on 27-06-2012

1. Inleiding Er is in de afgelopen 20 jaar veel veranderd in het Nederlands onderwijs. Het kan haast niet anders of dat moet zijn effect hebben op hoe kinderen zich op school gedragen en anders is er in de maatschappij en in het bijzonder het gezin wel zoveel veranderd, dat langs die weg effecten op […]