Category: Onderzoek en analyse.

Betrouwbaarheid en validiteit van Schobl Kort en Compleet

Posted by in Factor- en gedragsschalen, Normen, Onderzoek en analyse, on 05-09-2012

Samenvatting De resultaten van de verschillende analyses overziende is de conclusie gerechtvaardigd dat de factor en gedragsschalen van de nieuwe Schobl versies het sociaal-emotioneel schoolgedrag volledig en in al zijn nuances weergeven. De correlaties tussen de factorschalen oud en nieuw zijn voldoende hoog om te mogen spreken van gelijkwaardige schalen zowel wat betreft betrouwbaarheid als […]

Schoolgedrag, schoolprestaties en de CITO toets

Posted by in Onderzoek en analyse, on 27-06-2012

1. Inleiding Leerlingen met een goede Werkhouding halen betere schoolprestaties en presteren beter op de Cito-toets. Voor leerlingen in de hogere groepen is de correlatie met schoolprestatie .54-.57. Maar ook factoren als Vrijmoedigheid, Sociale omgang en Emotionele stevigheid doen er toe. Als alle aspecten van sociaal-emotioneel gedrag worden meegenomen ligt die samenhang boven de .60. […]