Eindspurt normering

Posted by in Uncategorized, on 10-05-2014

 

Uitnodiging normering Schobl Compleet

Bestemd voor leerkrachten in het regulier basis- en het voortgezet onderwijs

Middels deze uitnodiging hopen wij u te motiveren voor deelname aan een eenmalig en kort onderzoek gericht op het verbeteren van de wetenschappelijke kwaliteit van de Schoolgedrag Beoordelingslijst (Schobl.nl). Uw hulp is daarbij onmisbaar.

Dit onderzoek wordt gesteund door een aantal vooraanstaande wetenschappers uit het onderwijsveld*.
Voor uw school kan deelname interessant zijn omdat jij en je collega’s gratis gebruik kunnen maken van een verkorte en handzame versie van de vernieuwde Schobl.nl voor het beoordelen van sociaal emotioneel gedrag van uw leerlingen. Maar het spreekt U wellicht meer aan op deze manier bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van een test die je collega’s in het speciaal onderwijs veel gebruiken om hun leerlingen een optimale begeleiding te geven.

Eerst een korte kennismaking? Ga dan naar www.jebureauschobl.nl en klik rechts op het veld Schobl kort afnemen.

Wat is de Schobl

De Schobl is al 30 jaar een door deskundigen en gebruikers zeer gewaardeerd en uniek instrument waarmee leerkrachten het sociaal emotioneel gedrag van hun leerlingen kunnen beoordelen. De uitslag van de Schobl geeft een gedegen bijdrage aan de diagnose over de precieze hulpvraag. De Schobl is ook waardevol voor periodieke evaluatie om zo de leerkracht te ondersteunen bij het begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling van haar/zijn leerlingen. De lijst wordt online ingevuld en meteen gerapporteerd (dus geen papieren vragenlijsten of handmatige scoring).

Waarom dit onderzoek

De wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid van de uitslag van de Schobl berust mede op de vergelijking met de resultaten behaald bij een landelijke groep vergelijkbare doorsnee leerlingen. Psychologische test deskundigen spreken van normen.
De Schobl heeft een lange historie en is het eerst uitgegeven in 1980 en in 1993 aangepast en opnieuw genormeerd (Schobl-R). Anno 2014 is het wenselijk de normen voor de internet versie weer te verifiëren en waar nodig aan te passen. Dat doen wij middels dit onderzoek.
Wat vragen wij van de school/de leerkracht
Wij vragen ongeveer 10 minuten van de leerkracht van elke groep om de Schobl compleet in te vullen voor een willekeurige leerling. Dit gaat als volgt:

1. ga naar www.jebureauschobl.nl en klik rechts op het veld Schobl Compleet
2. vul de vragenlijst in
3. bekijk de uitslag en bewaar voor eigen gebruik

Kiezen willekeurige leerling

Het is voor het onderzoek essentieel om een willekeurige leerling te nemen. Een praktische werkwijze is de datum van afname te laten bepalen welke leerling gekozen wordt. Bijvoorbeeld: op de 10e kies je de tiende leerling van de groepslijst. Is de groep kleiner dan gebruik je de maand van afname of tel je door op de lijst.
Ten behoeve van het onderzoek worden enkele aanvullende gegevens gevraagd over de school, de leerkracht en de leerling zelf. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten per leerling.

Privacy

De ingevulde gegevens worden uitsluitend anoniem gebruikt voor het onderzoek (dit geld voor zowel de gegevens over de leerling als over de leerkracht).

Op de website vind U een concept brief om de ouders/verzorgers te informeren en toestemming te vragen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
Hoogachtend, met vriendelijke groet,

Dr. Jac Zaal
auteur onderzoeker
* Dit verzoek wordt mede gesteund door:
Prof. Dr. Sanne Dijkstra, Emeritus Hoogleraar Onderwijskunde Universiteit Twente.
Prof. Dr. Ton Mooij, bijzonder hoogleraar Open Universiteit NL (CELSTEC) en manager/senior onderzoeker ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof dr. Willem Koops, Universiteits hoogleraar ontwikkelingspsychologie Universiteit Utrecht.
Prof. Dr Y. Poortinga, hoogleraar culturele psychologie universiteit Tilburg, Universiteit Leuven
Prof. dr. Theo Wubbels, hoogleraar onderwijskunde en vic-decaan faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht
Drs. J. Dijkstra-Zaanen, GZ-psycholoog kinderen en volwassenen, Enschede

 

 

Tags: