Psychologische betekenis van schoolgedrag

Posted by in Advertorial, on 27-06-2012

Schobl.nl vergroot je inzicht in de psychologische betekenis van het gedrag van leerlingen.

Gedrag dat op het eerste zicht met elkaar overeen lijkt te komen, blijkt opvallend te verschillen in hun psychologische betekenis.

Neem de twee volgende uitspraken:

  1. Doet bij de minste moeilijkheid een beroep op anderen – gaat moeilijkste werkjes in zijn eentje te lijf en
  2. Vraagt de leerkracht om hulp zodra hij/zij denkt het niet te kunnen – gaat te lang door met een moeilijk werkje voordat de hulp van de leerkracht wordt in geroepen.

Beide uitspraken lijken de leerling te typeren als hulpzoekend als iets niet lukt of te veel inspanning vraagt, tegen over de leerling die juist doorzet als het tegenzit en er zelfstandig uit wil komen. Uit de resultaten van de factoranalyse blijken we hier echter te maken te hebben met twee totaal verschillende kenmerken van de leerling. De eerste uitspraak (A22) is een kenmerk van een goede Werkhouding, de subschaal Gemakzuchtig-Ambitieus, terwijl de tweede uitspraak (B11) een indicatie is van de Emotionele kwetsbaarheid van de leerling, subschaal Onevenwichtig-Onbewogen. Het verschil wordt gemaakt door wie om hulp wordt gevraagd: de leerkracht of mede leerlingen.

Lees meer over andere voorbeelden waarin de factorstructuur ons inzicht geeft in de psychologisce betekenis van schoolgedrag.